گواهینامه رسمی فعالیت مجاز پخش محصولات دی وای در ایران

مصارف عمومی R22
تهویه مطبوع R134A
زیر صفر و تونل انجماد R404A
مصارف عمومی با دمای متوسط R407C
هیت پمپ R410A

Refrigerant Series Products

گازهای فریون دی وای DY

بازدهی مطلوب یک سیستم برودتی بیشترین تأثیر را از گازهای فریون مورد استفاده در آن سیستم برودتی می‌گیرد شرکت DY‌ یکی از بزرگترین و به نام‌ترین تولید‌کنندگان انواع گازهای فریونی می‌باشد که همواره کیفیت و درجه خلوص آن در آزمایشگاه‌های معتبر دنیا ثبت و تأیید شده است.

R404a 

R22 

R134a