گواهینامه رسمی فعالیت مجاز پخش محصولات سانیسو در ایران

زیر صفر- R22 3GS
بالای صفر- R22 4GS
تونل- R404 SL32
زیرصفر- R404 SL68
بالای صفر- R1340 SL100

بازه عملکردی انواع روغن های سانیسو 

روغن سانیسو SUNISO

استفاده از روغن مناسب و اصل، مهمترین عامل افزایش کارایی و طول عمر سیستم برودتی می‌باشد که این مطلب اهمیت انتخاب روغن استاندارد را بیش از پیش نمایان می‌سازد. روغن‌های مصنوعی (Synthetic) و معدنی (Mineral)‌محصول کشور بلژیک تضمین‌کننده سلامت سیستم برودتی می‌باشد.

3GS 

0.914 Density at 15°C
30cSt Viscosity at 40°c
4.4cSt Viscosity at 100°c
168°c Flash point
40°c- Pour point
54°c- Flock point
74°c Aniline point
1.0 color

4GS 

0.916 Density at 15°C
55cSt Viscosity at 40°c
5.9cSt Viscosity at 100°c
179°c Flash point
36°c- Pour point
48°c- Flock point
77°c Aniline point
1.0 color

4GS 

0.920 Density at 15°C
100cSt Viscosity at 40°c
8.4cSt Viscosity at 100°c
182°c Flash point
24°c- Pour point
33°c- Flock point
82°c Aniline point
L2.0 color